Bu web sitesi PartyLite onaylıdır. Bu şirket ismini kullanan herhangi başka şirket veya şahısa ait websitesi onaylı değildir. Soru ve istekleriniz için lütfen 'İletişim' bölümünden bizimle iletişime geçin.

 

Web Sitesi Kullanım Koşulları

Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi'nin www.Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi.com.tr web sitesine erişim ve web sitesinin kullanımı (bundan sonra “Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web Sitesi”) ve Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web Sitesi’nde mevcut bilgi, materyaller, ürünler ve hizmetler bu kullanım koşullarına tabidir (“Web Sitesi Kullanım Koşulları”). Ayrıca, Satış Danışmanları (SD’ler) veya Üyeler’e Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi İş Kuralları ve Politikaları ve herhangi bir mal veya hizmet satın alınmasında “Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Satın Alma Kural ve Koşulları” uygulanır. Web Sitesi Kullanım Koşulları zaman zaman güncellenebilir. Güncellenen yeni versiyonlar Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi’nde yayımlanacaktır ve yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi’ni kullanırken Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın güncellenip güncellenmediğini veya değiştirilip değiştirilmediğini düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir. Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi; Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi, Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi İş Fırsatı, Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Ürün ve Hizmetleri hakkında bilgi sağlamaktadır.Bu site Türkiye içinde kullanım için tasarlanmıştır ve Türk kanunlarına tabidir. Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi’nin başka ülkelerden kullanımından dolayı hiçbir yükümlülük ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Vermiş olduğunuz siparişleriniz kargo tarafından fatura tarihinden itibaren 15 gün içerisinde üye panelinizden giriş yaparak iade talebinde bulunup ürünlerin paketlerinin , kullanılmadan, yıpranmadan bozulmadan geriye kargolanması gerekiyor. Ürünler depomuzda incelenerek iade talebiniz onaylandığında işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

 

Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi’nin Şifre Korumalı Bölümleri

Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi’nin şifre korumalı bölümleri münhasıran Türkiye’deki SD’ler ve onların müşterileri ve Üyeler için tasarlanmıştır. Eğer tanıdığınız bir SD yok ise ve bir SD ile iletişime geçmek istiyorsanız, lütfen www.Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi.com.tr’de bulunan İletişim Formunu kullanınız. Lütfen dikkat: Şifreler üçüncü kişilere verilmemelidir ve yetkisiz erişimden korunmalıdır. Eğer şifrenizin herhangi yetkisiz bir kullanımından haberdar olursanız, derhal Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi’e l bildirimde bulunmalısınız. Şifrelerin uygunsuz kullanımı sonucunda oluşan zarardan dolayı Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi hiçbir yükümlülük ve sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi’in Gizlilik Bildirimi ve Politikaları

Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi’ni kullanırken Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi’e sağlanmış bütün kişisel veriler Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi’in Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak ele alınacaktır. Eğer SD veya Üye olarak kayıt olur veya oturum açarsanız, buna ilaveten SD’ler veya Üyeler için olan Gizlilik Politikaları da uygulanır. Eğer Müşteri olarak kayıt olur veya oturum açarsanız, buna ilaveten Müşteriler için olan Gizlilik Politikaları da uygulanır. Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi’ni kullanırken Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi’a sağlanmış bütün bilgiler doğru, tam ve güncel olmalıdır. Sağlanan bilgilerin yanlış, eksik veya eski olduğuna inanmamızı gerektiren nedenler var ise, Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi’ne erişim sınırlandırılabilir veya engellenebilir. .

 

Telif Hakkı ve Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi Materyalleri’nin Kullanımı

Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi ve Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi’nde mevcut bulunan materyaller, telif hakları, ticaret ünvanları, “Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi” ismi ve Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi logosu da dahil ticari markaları da kapsayan fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır ve Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi’e aittir veya bu tarz hakların sahiplerinden lisans veya izin alınarak Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi tarafından kullanılmaktadır. Bu tarz fikri mülkiyet haklarıyla korunan materyallere tasarım, plan, görüntü, görünüş, grafikler, fotoğraflar, şekiller, makaleler, hikâyeler ve Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi’nde mevcut olan diğer materyaller (toplu olarak, “Web Sitesi Materyalleri”) dahildir. Web Sitesi Materyalleri sadece Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi’in önceden yazılı izni ile çoğaltılabilir, dağıtılabilir, yayımlanabilir veya umuma arz edilebilir. Bu kurala istisna olarak, Web Sitesi Materyalleri’nin üçüncü kişilere ifşa edilmesi durumunda, Materyallerin değiştirilmemiş ve bilginin kaynağı belirtilmiş olması kaydıyla, Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi SD’lere sadece SD işlerini yürütmeleri amacıyla kullanmak için Web Sitesi Materyalleri’nin yükleyerek, depolayarak, yazdırarak, kopyalayarak, paylaşarak ve sergileyerek, sınırlı, münhasır olmayan, geri alınabilir yetki vermektedir. Eğer Web Sitesi Materyallerinin kullanımına ilişkin ek sorularınız olursa, lütfen bizimle İletişim Formu aracılığı ile iletişime geçiniz. Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi’nin şifre korumalı bölümlerini SD olarak kullanma hakkı, SD Sözleşmesi’nin feshi ile Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi’in herhangi ek bir muamelesine ihtiyaç olmaksızın sona erer. Fesih halinde, SD’ler kayıtlı, yazdırılmış veya kopyalanmış materyalleri, kanunen ellerinde bulundurmak zorunda olmadıkça, silmeli veya yok etmelidirler.

 

 

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Link verdiğimiz web siteleri Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi’in kontrolünde olmayabilir. Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi, üçüncü parti web siteleri tarafından sağlanan bilgiler ve materyallerden dolayı sorumlu veya yükümlü tutulamaz. Bu tarz web sitelerini kullanmadan ve bu sitelerde veya bu siteler aracılığıyla kişisel veri ya da herhangi bir bilgiyi sunmadan önce, tüm üçüncü parti web sitelerinin gizlilik bildirimlerini okumanızı öneririz.

 

 

Diğer Web Sitelerinden Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi’ne Bağlantılar

Üçüncü parti web sitelerinden www.partylite.com.tr adresine link eklemeden önce Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi’in yazılı izninin alınması gerekmektedir. Başka sitelerden link sağlamak isterseniz, lütfen bizimle İletişim Formu aracılığıyla iletişime geçiniz.

 

 

Sorumluluğun Sınırlandırılması, Garantinin ve Tazminatın Kabul Edilmemesi

Yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, ne Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi ne de iştirakleri, Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi’ni veya içeriğini kullanmanız veya ona veya içeriğine erişiminizden, onu veya içeriğini kullanamamanız, ona erişememenizden kaynaklanan veya onunla bağlantılı olan doğrudan, dolaylı veya herhangi bir şekilde oluşan diğer zararlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın; mala gelen zararlardan, kullanım kaybından, iş kaybından, ekonomik kayıptan, veri kaybından veya kar kaybından sorumlu tutulamazlar. Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi bu Web Sitesi’nde sağlanan bilgi ve materyallerin doğruluğunu sağlamak için makul çabayı gösterecektir. Ancak, Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi bütün bilgi ve materyallerin doğruluğunu garanti edemez ve bu Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir bilgi veya materyalin doğruluğu, bütünlüğü veya orijinalliği hakkında herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmemektedir. Ayrıca Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi,Web Sitesi’nin faaliyetinin kesintisiz veya hatasız olacağını veya bu Web Sitesi’nin virüssüz veya donanım veya yazılıma zararlı olabilecek diğer öğelerden arınmış olduğunu ve Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi’nin kullanabileceğiniz donanım veya yazılımlarla uyumlu olacağını ve Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi’nin her zaman veya belirli bir zamanda erişebilir olacağını garanti etmemektedir. Bu Web Sitesi’nin Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz veya bu Web Sitesi’ni kullanmanız nedeniyle doğan tüm sorumluluk veya zarardan Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi’i ve iştiraklerini muaf tutmayı, korumayı ve zararlarını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

 

Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi Kullanım Koşullarının İhlali Nedeniyle Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi’ne Erişimin Sınırlandırılması veya Engellenmesi

Web Sitesi Kullanım Koşulları ihlal edildiği, özellikle Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi veya Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi’nin münferit unsurları amaçlanılan kullanımlarından farklı bir şekilde kullanıldığı takdirde, Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi’ne erişim sınırlandırılabilir veya engellenebilir. Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi, Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi’ni ve içeriğini her zaman ve herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen değiştirme, engelleme veya durdurma hakkını saklı tutar.

 

 

 

Bölünebilirlik Maddesi

Eğer Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın hükümlerinden birisi geçersiz ise veya mahkeme tarafından geçersiz ilan edilir ise, söz konusu durum geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

 

 

Hukukun, Görevin ve Yetkinin Seçimi

Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi kullanımı ve işbu Web Sitesi Kullanım Kuralları Türk kanunlarına tabidir. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, Türk mahkemeleri, Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi’nden veya Ev Dekorasyon Ürünleri Tanıtım ve Pazarlama Limited Şirketi Web sitesi Kullanma Kuralları’ndan kaynaklanan veya bununla bağlantısı olan tüm uyuşmazlıklarda münhasır görev ve yetkiye sahiptir.

 

 

 

©2018 Partylite Worldwide, LLC. All rights reserved.

Become a PartyLite Fan
Contact PartyLite
Follow us on Twitter!